Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Bình Cấy Mô - Celline Bioreactor - Wheaton

Chi tiết

Bộ Buồng Đếm Tế Bào - ASSISTENT

Chi tiết

Chân Đế Mica 3 Chỗ Cho Hộp Nhuộm Lam Tròn - ASSISTENT

Chi tiết

Cầu Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC Kèm Khay Nhuộm - ASSISTENT

Chi tiết

Cầu Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC - ASSISTENT

Chi tiết

Khay Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Coplin Đựng Lam Làm Bằng Polypropylene - ASSISTENT

Chi tiết

Dụng Cụ Phơi Lam Bằng Mica 2 Mặt - ASSISTENT

Chi tiết

Dụng Cụ Phơi Lam Bằng Mica - ASSISTENT

Chi tiết

Tùy biến sản phẩm và nhãn hiệu - LABPLAS

Chi tiết

Bộ kẹp Clip - LABPLAS

Chi tiết

Hộp hỗ trợ thao tác - Work Station - LABPLAS

Chi tiết

Kệ lưu trữ túi lấy mẫu - Labrack - LABPLAS

Chi tiết

Khay đựng túi lấy mẫu - Rack'N'Lab - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu nước - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu dòng Sani-Stick - Bọt biển ướt - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu dòng Sani-Sponge - Bọt biển ướt - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu dòng Sani-Sponge - Bọt biển khô - LABPLAS

Chi tiết

Bộ Secure-Strip Dispenser dùng cho túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Miệng túi phía trên, có in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Miệng túi phía trên, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Túi có miệng xé, có in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Túi có miệng xé, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Filtra-Bag - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Filtra-Bag - Túi có miệng xé, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Filtra-Bag - Miệng túi phía trên, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Stand-up - Tab an toàn, túi đứng, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết
  • Trang:
  • 1
  • 2
Chuyển nhanh đến trang