Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Giới thiệu chung về giấy lọc cellulose

Chi tiết

Giấy lọc định tính - Các loại chuẩn

Chi tiết

FTA Card

Chi tiết

903 Card

Chi tiết

FTA Elute Card

Chi tiết

Giấy lọc định tính – Loại tăng cường độ thấm ướt

Chi tiết

Giấy lọc định tính – Dạng gấp sẵn

Chi tiết

Giấy lọc định lượng – Loại không tro (0,007% tro)

Chi tiết

Giấy lọc định lượng – Loại tro thấp được làm cứng

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang