Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Tủ Lạnh Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HR1 Series - Esco

Chi tiết

Tủ Đông Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HF2 Series - Esco

Chi tiết

Tủ Đông Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HF3 Series - Esco

Chi tiết

Tủ Đông-Lạnh Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - HC6 Series - Esco

Chi tiết

SubliMate® Tủ Đông Khô Dạng Nằm Cửa Trên Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-110V - MPR-110H - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-130 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-270 - EVERmed

Chi tiết

Tủ Bảo Quản Mẫu +2° Đến +15°C - MPR-370 - EVERmed

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang