Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Ống Đếm Hồng Cầu Có Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Fuchs-Rosenthal - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Thoma Mới - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Thoma - ASSISTENT

Chi tiết

Baume Kế - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Neubauer - ASSISTENT

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang