Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Chân Đế Mica 3 Chỗ Cho Hộp Nhuộm Lam Tròn - ASSISTENT

Chi tiết

Bộ 6 Hộp Nhuộm Lam Chữ Nhật Kèm Chân Đế Gỗ - ASSISTENT

Chi tiết

Bộ 3 Hộp Nhuộm Lam Chữ Nhật Kèm Chân Đế Gỗ - ASSISTENT

Chi tiết

Bộ 3 Hộp Nhuộm Lam Chữ Nhật Kèm Chân Đế Mica - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Mao Quản Sắc Ký - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Schilling-Kreuznetz - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Jessen - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Nageotte - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Burker-Turk - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Turk - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Neubauer Improved - ASSISTENT

Chi tiết

Bộ Buồng Đếm Tế Bào - ASSISTENT

Chi tiết

Máy Đếm Tế Bào Máu - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Phân Tích Nước Tiểu - ASSISTENT

Chi tiết

Tỷ Trọng Kế Đo Hàm Lượng Đường Lên Men - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Hemoglobin - ASSISTENT

Chi tiết

Bộ Lắng Máu Macro Thép Không Gỉ - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Đếm Tế Bào Malassez-Potain Không Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Đếm Bạch Cầu Không Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Đếm Hồng Cầu Không Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Đếm Bạch Cầu Có Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Ống Đếm Hồng Cầu Có Chia Vạch - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Fuchs-Rosenthal - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Thoma Mới - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Thoma - ASSISTENT

Chi tiết

Baume Kế - ASSISTENT

Chi tiết

Buồng Đếm Tế Bào Neubauer - ASSISTENT

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang