Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Bộ Buồng Đếm Tế Bào - ASSISTENT

Bộ Buồng Đếm Tế Bào - ASSISTENT

* Mô tả:

  • Bộ bường đếm tế bào bao gồm:
  • 1 ống đếm hồng cầu
  • 1 ống đếm bạch cầu
  • 2 ống cao su
  • 1 buồng đếm
  • 2 mặt kính quang học
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  • Xuất xứ: Assistent

* Thông tin đặt hàng:

Số Cat. Mô tả
40420001 Bộ đếm tế bào Thoma sọc kẻ đơn
40420002 Bộ đếm tế bào Thoma sọc kẻ đôi
40420003 Bộ đếm tế bào Thoma sọc kẻ đôi, có kẹp
40421001 Bộ đếm tế bào Neubauer sọc kẻ đơn
40421002 Bộ đếm tế bào Neubauer sọc kẻ đôi
40421003 Bộ đếm tế bào Neubauer sọc kẻ đôi, có kẹp
40421012 Bộ đếm tế bào Neubauer sọc kẻ đôi, tráng bạc
40422002 Bộ đếm tế bào Neubauer improved sọc kẻ đôi
40422012 Bộ đếm tế bào Neubauer improved sọc kẻ đôi, tráng bạc
40423001 Bộ đếm tế bào Burker sọc kẻ đơn
40423002 Bộ đếm tế bào Burker sọc kẻ đôi
40423003 Bộ đếm tế bào Burker sọc kẻ đôi, có kẹp
40424002 Bộ đếm tế bào Turk sọc kẻ đôi
40425002 Bộ đếm tế bào Burker-Turk sọc kẻ đôi
40425003 Bộ đếm tế bào Burker-Turk sọc kẻ đôi, có kẹp
40426001 Bộ đếm tế bào Nageotte sọc kẻ đơn
40427002 Bộ đếm tế bào Thoma mới sọc kẻ đôi
40429001 Bộ đếm tế bào Fuchs-Rosenthal sọc kẻ đơn
40429002 Bộ đếm tế bào Fuchs-Rosenthal sọc kẻ đôi
40429003 Bộ đếm tế bào Fuchs-Rosenthal sọc kẻ đôi, có kẹp
40429012 Bộ đếm tế bào Fuchs-Rosenthal sọc kẻ đôi, tráng bạc