Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Cân phân tích - Kỹ thuật dòng TLE - METTLER TOLEDO

Cân phân tích - Kỹ thuật dòng TLE - METTLER TOLEDO

* Mô tả:

  • Sản phẩm là một trong những dòng cân thế hệ mới nhất của Mettler Toledo, được thiết kế trên nền tảng phương châm hiệu quả, thuận tiện và kinh tế.
  • Cấu trúc vững chắc và chất liệu chất lượng cao, đảm bảo kết quả nhanh, ổn định và chính xác.
  • Số hiển thị lớn trên màn hình sáng, kèm theo đèn nền đảm bảo dễ đọc trong tất cả các môi trường làm việc.
  • Phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/GLP.
  • Độ bền cao trong môi trường làm việc ở phòng thí nghiệm.
  • Xuất xứ: Mettler Toledo

* Chi tiết kỹ thuật:

Model Số Cat. Độ đọc Khả năng
cân
Hiệu chuẩn Khả năng
lặp lại
Tuyến tính Kích thước
(mm)
Đường kính
đĩa cân
(mm)
TLE104 30079358 0.1 mg 120 g Chuẩn nội 0.1 mg 0.2 mg 210 x 344 x 344 ∅ 90
TLE104E 30046470 0.1 mg 120 g Chuẩn ngoại 0.1 mg 0.2 mg 210 x 344 x 344 ∅ 90
TLE204 30079359 0.1 mg 220 g Chuẩn nội 0.1 mg 0.2 mg 210 x 344 x 344 ∅ 90
TLE204E 30046471 0.1 mg 220 g Chuẩn ngoại 0.1 mg 0.2 mg 210 x 344 x 344 ∅ 90
TLE303 30079360 0.001 g 320 g Chuẩn nội 0.001 g 0.002 g 210 x 319 x 289 ∅ 120
TLE303E 30046473 0.001 g 320 g Chuẩn ngoại 0.001 g 0.002 g 210 x 319 x 289 ∅ 120
TLE3002 30079361 0.01 g 3200 g Chuẩn nội 0.01 g 0.02 g 200 x 319 x 100 180 x 180
TLE3002E 30046476 0.01 g 3200 g Chuẩn ngoại 0.01 g 0.02 g 200 x 319 x 100 180 x 180