Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Chai Trắng Cổ Mài Miệng Hẹp Không Nút - DURAN

Chai Cổ Mài Miệng Hẹp Nắp Thủy Tinh Đầu Bằng - DURAN

Chai Trắng Cổ Mài Miệng Rộng Không Nút - DURAN

Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Chai Cổ Mài Miệng Rộng, Nắp Thủy Tinh Đầu Bằng - DURAN

Chai Cổ Mài Miệng Hẹp, Không Nắp - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN

Chai Cổ Mài Miệng Hẹp Nắp Thủy Tinh Đầu Bằng - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN

Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Chai Cổ Mài Miệng Rộng Không Nắp - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN

Chai Cổ Mài Miệng Rộng, Nắp Thủy Tinh Đầu Bằng - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN

Chai Đựng Acid, Nắp Mài Chuẩn Có Nùm Cầm, Vai Xuôi, Nắp Thủy Tinh Đậy Ngoài - DURAN

Chi tiết Chi tiết Chi tiết
 
  • Trang:
  • 1
  • 2