Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Chai Đong Liều Lượng Có Vòi Ở Đáy - DURAN

Chai Thủy Tinh Có Vòi Mài Ở Đáy, Cổ Không Mài, Không Nút - DURAN

Chai Thủy Tinh Có Vòi Mài Ở Đáy, Cổ Mài, Nắp Bằng Lục Giác - DURAN

Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Chai Thủy Tinh Nắp Vặn GL 45 Có Vòi Khóa Vặn GL 32 Ở Đáy - DURAN

Khóa Thẳng PTFE Cho Chai Có Vòi Vặn GL 32 - DURAN

Vòng Đệm PTFE-Silicon Cho Vòi Nắp Vặn GL 32 - DURAN

Chi tiết Chi tiết Chi tiết
 
  • Trang:
  • 1