Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Chai Vuông Cổ Vặn Miệng Hẹp Với Nắp Vặn Chuẩn - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN

Chai Vuông Cổ Vặn Miệng Rộng Với Nắp Vặn Chuẩn - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN

Chai Nâu Tròn Cổ Vặn Nắp Chuẩn - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN

Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Nắp Niêm Phong Cho Chai Vuông Cổ Vặn Miệng Hẹp - DURAN

Nắp Vặn An Toàn Cho Chai Vuông Miệng Hẹp - DURAN

Nắp Vặn Có Vòng Niêm Phong Cho Chai Vuông Miệng Rộng - DURAN

Chi tiết Chi tiết Chi tiết
 
  • Trang:
  • 1