Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Midi96 - CLEAVER

Chi tiết

Bộ Điện Di Đứng OmniPAGE Mini - CLEAVER

Chi tiết

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Screen - CLEAVER

Chi tiết

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Maxi - CLEAVER

Chi tiết

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Choice - CLEAVER

Chi tiết

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Midi - CLEAVER

Chi tiết

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Mini - CLEAVER

Chi tiết

Máy chụp ảnh Gel - GelLITE series

Chi tiết

HỆ THỐNG LEN MEN proSET One

Chi tiết

Hệ thống lên men proSET Evo

Chi tiết

Hệ thống lên men trạng tháng rắn cho bình áo nhiệt đôi 5L

Chi tiết

Hệ thống lên men kép proSet

Chi tiết

Máy chụp ảnh gel- gelPro

Chi tiết

Máy đọc ảnh gel- omniDOC

Chi tiết

Máy chụp ảnh gel- gelONE

Chi tiết