Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Thiết Bị Đo Tỷ Trọng Của Hạt - JV 2000 - COPLEY

Chi tiết

Thiết Bị Đo Tỷ Trọng Của Hạt - JV 1000 - COPLEY

Chi tiết

Máy Đo Độ Mài Mòn - FRV 2000 - COPLEY

Chi tiết

Máy Đo Độ Mài Mòn - FRV 1000 - COPLEY

Chi tiết

Máy Đo Độ Tan Rã Của Thuốc - DTG 3000 - COPLEY

Chi tiết

Máy Đo Độ Tan Rã Của Thuốc - DTG 2000 - COPLEY

Chi tiết

Máy Đo Độ Tan Rã Của Thuốc - DTG 1000 - COPLEY

Chi tiết

Máy Thử Độ Cứng Thuốc Viên - TBF 1000 - COPLEY

Chi tiết