Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Đĩa UNIFILTER PCR Clean-up

Chi tiết

Các Chất Phản Ứng

Chi tiết

Bút Đánh Dấu Màng

Chi tiết

TurboBlotter

Chi tiết

Giấy Blotting

Chi tiết

Màng Protran Nitrocellulose

Chi tiết

Nhãn Hai Màu Và Hệ Thống Phát Hiện

Chi tiết

MicroCaster Arrayer

Chi tiết

Hóa Chất Protein Array

Chi tiết

Bộ Kẹp Slide

Chi tiết

FAST Slide Buồng Ủ

Chi tiết

Kit Protein Array

Chi tiết

FAST Slide

Chi tiết

Protein Microarrays

Chi tiết

Thiết Bị Thu Thập Mẫu

Chi tiết

Chuẩn Bị Mẫu Plasmid/BAC

Chi tiết

Đĩa Whatman Dye Terminator Removal UNIFILTER

Chi tiết

PCR Clean-up UNIFILTER

Chi tiết

Hệ Thống Tách Rửa Elutrap™

Chi tiết

Minicolumn Tinh Sạch Elutip-d®

Chi tiết

Kit Tinh Sạch DNA Elu-Quik®

Chi tiết

CloneSaver Card

Chi tiết

Hóa Chất & Phụ Kiện Tinh Sạch FTA

Chi tiết

Sắc Ký Bản Mỏng - Đĩa TLC Partisil K6 Và K5 Hấp Thụ

Chi tiết

Purasil 60Å Silica Gel

Chi tiết

Bulk Silica

Chi tiết

Hệ Thống Bảo Vệ Cartridge HPLC

Chi tiết

Cột HPLC Dùng Cho Ứng Dụng Đặc Thù

Chi tiết

Cột HPLC UniSep

Chi tiết

Cột WCS Partisil với Phụ Kiện Chuẩn

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang