Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Đĩa UNIFILTER PCR Clean-up

Chi tiết

Các Chất Phản Ứng

Chi tiết

Bút Đánh Dấu Màng

Chi tiết

TurboBlotter

Chi tiết

Nhãn Hai Màu Và Hệ Thống Phát Hiện

Chi tiết

MicroCaster Arrayer

Chi tiết

Hóa Chất Protein Array

Chi tiết

Bộ Kẹp Slide

Chi tiết

FAST Slide Buồng Ủ

Chi tiết

Kit Protein Array

Chi tiết

FAST Slide

Chi tiết

Protein Microarrays

Chi tiết

Thiết Bị Thu Thập Mẫu

Chi tiết

Đĩa Whatman Dye Terminator Removal UNIFILTER

Chi tiết

PCR Clean-up UNIFILTER

Chi tiết

Hệ Thống Tách Rửa Elutrap™

Chi tiết

Minicolumn Tinh Sạch Elutip-d®

Chi tiết

Kit Tinh Sạch DNA Elu-Quik®

Chi tiết

CloneSaver Card

Chi tiết

Hóa Chất & Phụ Kiện Tinh Sạch FTA

Chi tiết

Bulk Silica

Chi tiết

Cột WCS Partisil với Phụ Kiện Chuẩn

Chi tiết

Cột WVS Partisil và PartiSphere

Chi tiết

Thiệt Bị Làm Khô Mẫu

Chi tiết

Bột Cellulose

Chi tiết

Film Hàn Trong Phòng Thí Nghiệm

Chi tiết

Chỉ Thị pH & Giấy Kiểm Tra

Chi tiết

Giấy Kiểm Tra Hạt

Chi tiết

Thuyền cân Kjeldahl & Giấy giả da

Chi tiết

Benchkote và Benchkote Plus

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang