Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Với nhu cầu ngày càng tăng cho phương pháp nhanh chóng và đơn giản để tinh sạch DNA từ các môi trường vi khuẩn, đĩa microplate Whatman Genomics là giải pháp lý tưởng cho việc làm sạch của lysates có chứa vật chủ trung gian lớn.

Đĩa microplate này có một màng cellulose acetate hỗ trợ đặc biệt, làm sạch vi khuản lysates nonchaotropic, và ống nhỏ giọt dài để loại bỏ sự lây nhiễm giữa các giếng. Không cần thêm thanh lọc DNA cũng đủ sạch cho thủ thuật enzyme. Cellulose acetate hoạt động như một bộ lọc bên trong cũng như một bộ lọc hạt. Kích thước lỗ màng 0,45 mm không bị tắc vì hiệu ứng chiều sâu của màng tế lọc. Cellulose acetate cũng trơ và không kết dính với DNA hoặc protein.

 

Thông Tin Đặt Hàng - Đĩa BAC Prep UNIFILTER
Số Cat. Mô Tả
Đĩa BAC Prep UNIFILTER
7700-2808 Đĩa UNIFILTER, 96 giếng, 800 µl, 0.45 µm, cellulose acetate, polystyrene, đáy bộ lọc có ống nhỏ giọt dài, 25 cái/hộp
Đĩa Sinh Trưởng Vi Khuẩn
7701-5205 Đĩa UNIPLATE, 96 giếng, 2 ml, polypropylene tự nhiên, đáy giếng tròn, bức xạ, có nắp, 25 cái/hộp
Đĩa Thu UNIPLATE
7701-5750 UNIPLATE, 96 wells, 750 µl, natural polypropylene, round well bottom, 25 cái/hộp
7701-5200 UNIPLATE, 96 wells, 2 ml, natural polypropylene, round well bottom, 25 cái/hộp