Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Đĩa lọc Protein Kinase Assay kết hợp một bộ lọc P81 trong mỗi giếng. P81 là một bộ trao đổi cation liên kết peptide nhưng không kết hợp thành ATP, nên tiếng ồn thấp và độ nhạy cao trong xét nghiệm kinase.

Các đĩa lọc được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI / SBS trong polystyrene trắng, cứng hoặc không vỏ bọc để loại bỏ các vấn đề xuyên âm quang trong quá trình đếm nhấp nháy chất lỏng. Đĩa UNIFILTER 150 µl có giếng nông cho phép phát hiện cảm ứng cao hơn.

 

Thông Tin Đặt Hàng - Đĩa Protein Kinase Assay UNIFILTER
Số Cat. Mô Tả
Đĩa Protein Kinase Assay UNIFILTER
7700-0512 Đĩa UNIFILTER, 96 giếng, 150 µl, Protein Kinase Assay với 55 chốt sau không bọc, trắng, môi trường Whatman P81, đáy lưới, 50 cái/hộp
7700-3312 Đĩa UNIFILTER, 96 giếng, 350 µl, Protein Kinase Assay với 55 chốt sau polystyrene trắng, môi trường Whatman P81, đáy bộ lọc có ống nhỏ giọt ngắn, 50 cái/hộp
7700-4312 Đĩa UNIFILTER, 96 giếng, 350 µl, Protein Kinase Assay với 55 chốt sau, polystyrenet trắng, môi trường Whatman P81, đáy lưới, 50 cái/hộp
Bộ Hút Chân Không
7705-0101 Bộ hút chân không UniVac 1, polyurethane, 1 cái/hộp