Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Các đĩa tách cho phép nhanh chóng tách các dung môi halogen hóa từ nước, không có mang sang và không đóng kết nối bằng tay. Đĩa bao gồm 96 giếng 2ml, thân làm bằng polypropylene cứng. Có ống nhỏ giọt dài để đảm bảo phân phát dịch lọc chính xác. Môi trường 1PS Whatman được dán trong từng giếng.

Whatman 1PS là một vật dẫn silicone mà không thấm vào dung môi nước, nhưng cho phép các dung môi hữu cơ qua được. Điều đó cho phép các lớp dung môi tiếp xúc với 1PS, lớp dung môi hữu cơ sẽ chảy do trọng lực cho đến khi tiếp xúc với mặt nước, khi đó dòng chảy sẽ tự động dừng. Nếu thu hoạch tiếp theo của các lớp dung dịch nước là cần thiết, có thể được áp dụng chân không sau đó để thu thập lớp này.

 

Thông Tin Đặt Hàng - Đĩa Tách UNIFILTER
Số Cat. Mô Tả
Đĩa Tách UNIFILTER
7701-5750 Đĩa UNIPLATE, 96 giếng, 750 µl, polypropylene tự nhiên, đáy giếng tròn, 25 cái/hộp
Đĩa Thu UNIPLATE
7701-5200 UNIPLATE, 96 giếng, 2 ml, polypropylene tự nhiên, đáy giếng tròn, 25 cái/hộp