Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Đĩa Whatman Dye Terminator Removal có 2 loại 96 giếng và 384 giếng. Những đĩa này có thể được sử dụng với các môi trường bộ lọc gel cho phản ứng làm sạch trình tự hiệu suất cao, bao gồm cả loại bỏ các đốm màu thuốc nhuộm.

Chúng được làm từ polystyrene cứng có thể chịu được ly tâm. Loại dùng cho phòng thí nghiệm của môi trường bộ lọc gel là ít tốn kém hơn so với các đĩa đóng gói sẵn hoặc cột quay.

Giao thức cho các phân mảnh bền và có thể đọc được, loại bỏ vấn đề màu nhuộm thông thường. Giao thức này được tối ưu hóa cho Applied Biosystems BigDye ® Terminator.

 

Thông Tin Đặt Hàng - Đĩa UNIFILTER Dye Terminator Removal
Số Cat. Mô Tả
7700-2801 Đĩa UNIFILTER, 96 giếng, 800 µl, Whatman GF/C, polystyrene, đáy bộ lọc có ống nhỏ giọt, 25 cái/hộp
7700-1101 Đĩa UNIFILTER, 384 giếng, 100 µl, Whatman GF/C, polystyrene, đáy bộ lọc có ống nhỏ giọt, 50 cái/hộp
Đĩa Thu Thập UNIPLATE
7701-5750 Đĩa UNIPLATE, 96 giếng, 750 µl, natural polypropylene, đáy giếng tròn, 25 cái/hộp
7701-1100 Đĩa UNIPLATE, 384 giếng, 100 µl, polystyrene, đáy giếng phẳng, 50 cái/hộp