Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Đĩa UNIFILTER kết dính DNA 384 giếng có hiệu quả liên kết và tinh sạch các phân tử DNA. Nó cho kết quả có thể tái sản xuất cao với sản lượng hơn 2µg/giếng, từ quá trình kết dính-rửa-tách và thu thập bằng cách lọc. Chất lỏng tối thiểu trong giếng cho phép giảm thể tích tách, cho phép nồng độ DNA cao đến 150 ng / µl. Hơn nữa, kết tủa ethanol là không cần thiết. DNA đã sẵn sàng để sử dụng.

* Tính năng và Lợi ích:

  • Hiệu quả quá trình kết dính-rửa-tách cao với thu thập bằng cách lọc.
  • Đơn giản hoá việc tự động và không có lây nhiễm chéo.
  • Kết quả tái sản xuất cao, năng suất tinh sạch DNA hơn 2 µg mỗi giếng, đủ cho các ứng dụng nhạy cảm phía sau.

 

Thông Tin Đặt Hàng - Đĩa UNIFILTER Kết Dính DNA 384 Giếng
Số Cat. Mô Tả
7700-2110 Đĩa UNIFILTER, 384 giếng, kết dính DNA, 100 µl, polystyrene, bộ lọc dưới đáy với ống dẫn nhỏ giọt, 50 cái/hộp
7701-1100 Đĩa thu thập UNIPLATE, 384 giếng, 100 µl, polystyrene, đáy giếng phẳng, 50 cái/hộp