Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Quá trình 96 hoặc 384 mẫu một cách nhanh chóng bằng một phương pháp kết dính-rửa-tách với sự phục hồi lớn hơn 85%. PCR UNIFILTER Clean-up loại bỏ thời gian kết tủa và sự tinh sạch kết dính mạnh. DNA tinh sạch sẵn sàng cho việc sắp xếp, thử nghiệm lai tạo, và microarray.

UNIFILTER PCR Clean-up có thể được sử dụng với cả máy chân không và ly tâm. (Ly tâm được khuyến khích cho rửa giải cuối cùng với UNIFILTER 384 giếng.)

 

Thông Tin Đặt Hàng - Đĩa PCR Clean-up UNIFILTER
Số Cat. Mô Tả
Đĩa PCR Clean-up UNIFILTER
7700-2810 Đĩa UNIFILTER, 96 giếng, 800 µl, kết dính DNA, polystyrene, đáy bộ lọc có ống nhỏ giọt dài, 25 cái/hộp
7700-2110 Đĩa UNIFILTER, 384 giếng, 100 µl, kết dính DNA, polystyrene, đáy bộ lọc có ống nhỏ giọt dài, 50 cái/hộp
Đĩa Thu UNIPLATE
7701-5250 Đĩa UNIPLATE, 96 giếng, 250 µl, polypropylene tự nhiên, đáy giếng chữ V, 50 cái/hộp
7701-1100 Đĩa UNIPLATE, 384 giếng, 100 µl, polystyrene, đáy giếng phẳng, 50 cái/hộp
Khóa Microplate
7704-0001 Khóa Microplate, màng khóa hàn mỏng polyester với lớp kết dính dày 0.05 mm, 100 cái/hộp