Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Giới thiệu chung về giấy lọc cellulose

Chi tiết

Giấy lọc định tính - Các loại chuẩn

Chi tiết

FTA Card

Chi tiết

903 Card

Chi tiết

FTA Elute Card

Chi tiết

Giấy lọc định tính – Loại tăng cường độ thấm ướt

Chi tiết

Giấy lọc định tính – Dạng gấp sẵn

Chi tiết

Giấy lọc định lượng – Loại tro thấp được làm cứng

Chi tiết

Giấy đo độ bắt lửa của thuốc lá

Chi tiết

Giấy lọc vi sợi thủy tinh

Chi tiết

Giấy lọc vi sợi thủy tinh không có phụ gia

Chi tiết

Loại đa lớp GMF 150

Chi tiết

Giấy lọc hàm lượng kim loại thấp được xử lý bằng acid

Chi tiết

Giấy lọc mẫu không khí và Giấy lọc thạch anh

Chi tiết

Phụ kiện vi sợi thủy tinh

Chi tiết

Màng lọc

Chi tiết

Màng Polyester và Polycarbonate khắc acid vết

Chi tiết

Màng Nuclepore khắc acid vết

Chi tiết

Màng Cyclopore đen

Chi tiết

Màng Polycarbonate khắc acid vết

Chi tiết

Màng Anopore vô cơ (Anodisc)

Chi tiết

Màng Cellulose tái tổ hợp

Chi tiết

Màng Cellulose Acetate

Chi tiết

Màng Cellulose Nitrate

Chi tiết

Màng hỗn hợp ester cellulose

Chi tiết

Màng Teflon (PTFE)

Chi tiết

Màng giám sát không khí PM 2.5

Chi tiết

Màng Polyamide

Chi tiết

Các phụ kiện của màng

Chi tiết

Phễu lọc syringe

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang