Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Giấy lọc định lượng – Loại không tro được làm cứng

Chi tiết

Giấy lọc chuyên dụng (1)

Chi tiết

Giấy lọc chuyên dụng (2)

Chi tiết

Giấy đo độ bắt lửa của thuốc lá

Chi tiết

Giấy lọc vi sợi thủy tinh

Chi tiết

Giấy lọc vi sợi thủy tinh không có phụ gia

Chi tiết

Loại đa lớp GMF 150

Chi tiết

Giấy lọc vi sợi thủy tinh có phụ gia

Chi tiết

Giấy lọc hàm lượng kim loại thấp được xử lý bằng acid

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang