Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Màng Polyethersulphone (PES)

Chi tiết

Màng Polypropylene (Loại WPP)

Chi tiết

Các phụ kiện của màng - Màng tiền lọc vi sợi thủy tinh

Chi tiết

Các phụ kiện của màng

Chi tiết

Thiết bị lọc chân không bằng thủy tinh

Chi tiết

Phễu lọc syringe

Chi tiết

Bộ giữ màng lọc Pop-Top và Swin-Lock 3 bộ phận

Chi tiết

Bộ lọc áp suất

Chi tiết

Bộ Lọc Syringless Mini-UniPrep - Whatman

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang