Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Nắp Vặn Xanh Dương Chai Trung Tính GLS 80 - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Trắng Chai Trung Tính GLS 80 Có Đĩa Đệm PSU - DURAN®

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Cổ Dài - Wheaton

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Vặn 15x45mm - Wheaton

Chi tiết

Nắp Vặn Xanh Dương Chai Trung Tính GLS 80 Có Màng Lọc - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Xanh Dương Chai Trung Tính GLS 80 Có 4 Cổng - DURAN®

Chi tiết

Lọ Vial Miệng Rộng Cổ Dài Nắp Nhôm - Wheaton

Chi tiết

Chai Phản Ứng GLS 80 Có Cánh Khuấy - DURAN®

Chi tiết

Lọ Vial Nắp Nhôm - Wheaton

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang