Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Nắp Vặn Cao Cấp Chai Trung Tính GL 45 Có Đĩa Đệm PTFE - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Chai Trung Tính GL 45 Có Vòng Niêm Phong - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Xanh Dương Chai Trung Tính Có Màng Lọc PTFE - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Chai Trung Tính Có Vòng Đệm - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Đỏ Chai Trung Tính Có Đĩa Lót PTFE - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn GL 45 Có 2 Hoặc 3 Cổng GL 14 - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Chai Trung Tính GL 45 Có Hai Vòi - DURAN®

Chi tiết

Chai Phản Ứng GL 45 Có Cánh Khuấy - DURAN®

Chi tiết

Dispenser - DURAN®

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang