Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

ELISA truyền thống được thực hiện rong đĩa nhựa microplates. Whatman đề nghị một phương thức rửa đơn giản, nhanh chóng với bộ lọc nitrocellulose.

ELISA thực hiện với các đĩa Whatman UNIFILTER ELISA tốn ít thời gian hơn so với các phương pháp truyền thống bằng cách sử dụng microplates thường xuyên. Bộ lọc phủ nitrocellulose với kháng thể chỉ mất vài phút, so với thủ tục qua đêm cho microplates phủ polystyrene. Ngoài ra, việc sử dụng bộ lọc chân không làm giảm đáng kể thời gian cần thiết cho việc vệ sinh và cho phép thu thập số lượng dịch lọc vào một đĩa thu.

 

Thông Tin Đặt Hàng - ELISA UNIFILTER
Số Cat. Mô Tả
Đĩa ELISA UNIFILTER
7700-3307 UNIFILTER, 96 giếng, 350 µl, 0.45 µm cellulose nitrate, polystyrene trắng, đáy bộ lọc có ống nhỏ giọt ngắn, 50 cái/hộp
Đĩa Thu
7701-1350 UNIPLATE, 96 giếng, 300 µl, polystyrene, đáy giếng phẳng, 50 cái/hộp
7701-5200 UNIPLATE, 96 giếng, 2 ml, polypropylene tự nhiên, đáy giếng tròn, 25 cái/hộp
Van Khóa Microplate
7704-0001 Van khóa microplate, màng khóa lạnh mỏng polyester với lớp kết dính dày 0.05 mm, 100 cái/hộp
Bộ Phân Phối Chân Không UniVac 3
7705-0107 Bộ lọc acrylic UniVac 3/bộ phân phối chân không từ 100 µl đến 10 ml, 1 cái/hộp