Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Tủ an toàn sinh học, class II, type A2, dòng Labculture, E-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Type A2, Dòng Airstream, Đạt Tiêu Chuẩn NSF 49 - S-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Streamline, Vách Bên Thép Không Gỉ - SC2-S Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Streamline, Vách Bên Bằng Kính - SC2-E Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng NordicSafe, Độ Ồn Thấp - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Labculture, Độ Ồn Thấp - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Cytoculture, Lớp Chì Bảo Vệ - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Airstream Plus, Chứng Nhận TUV NORD Chuẩn EN 12469, S-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Airstream Plus, Chứng Nhận TUV NORD Chuẩn EN 12469, E-Series - ESCO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang