Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Tủ an toàn sinh học, class II, type A2, dòng Labculture, E-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Type A2, Dòng Airstream, Đạt Tiêu Chuẩn NSF 49 - S-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Streamline, Vách Bên Thép Không Gỉ - SC2-S Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Streamline, Vách Bên Bằng Kính - SC2-E Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng NordicSafe, Độ Ồn Thấp - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Labculture, Độ Ồn Thấp - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Cytoculture, Lớp Chì Bảo Vệ - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Airstream Plus, Chứng Nhận TUV NORD Chuẩn EN 12469, S-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Airstream Plus, Chứng Nhận TUV NORD Chuẩn EN 12469, E-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, S-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, G-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, E-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, D-Series - ESCO

Chi tiết

Lexicon® Tủ Đông Sâu - Esco

Chi tiết

Powdermax™ Tủ Cân Bằng Khối Lượng Bột - Esco

Chi tiết

Tủ thao tác pha chế cách ly chống nhiễm bẩn Class III - CBI-III - ESCO

Chi tiết

Swift™ Máy Luân Nhiệt MiniPro - Esco

Chi tiết

Streamline® Tủ PCR - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ PCR - Esco

Chi tiết

OptiMair® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Đứng - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ Vô Trùng Dòng Khí Thổi Ngang Nghịch Đảo - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Ngang - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Đứng - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Ngang - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Ủ Nhiệt Độ Thấp - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Ủ Đối Lưu Cưỡng Bức Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết

Frontier™ Tủ Hút Floor Mounted - Esco

Chi tiết

Frontier™ Tủ Hút Acid Digestion - Esco

Chi tiết

Frontier™ Tủ Hút Radioisotope - Esco

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang