Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Labculture® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Đứng - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Ngang - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Ngang - Rộng 2.4m - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Đứng - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Ngang - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Sấy Đối Lưu Cưỡng Bức Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Ủ Nhiệt Độ Thấp - Esco

Chi tiết

Isotherm® Tủ Ủ Đối Lưu Cưỡng Bức Dùng Cho Phòng Thí Nghiệm - Esco

Chi tiết

Frontier™ Tủ Hút Floor Mounted - Esco

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang