Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Enterprise™ Phòng Sạch Dòng Khí Thẳng - Esco

Chi tiết

Soft Capsule® Phòng Sạch Vách Nhựa - Esco

Chi tiết

Infinity® Phòng Sạch Trao Đổi - Cleanroom Transfer Hatch - Esco

Chi tiết

Infinity® Phòng Sạch Air Shower Pass Box - Esco

Chi tiết

Phòng Khí Sạch Air Shower - Esco

Chi tiết

Pharmacon™ Phòng Dược Phẩm Dòng Khí Xuống - Esco

Chi tiết

Cytoculture™ Tủ An Toàn Tế Bào Gây Độc - Esco

Chi tiết

Isoclean® Tủ Pha Hóa Chất - Esco

Chi tiết

Isoclean® Tủ Pha Hóa Chất (Tuần Hoàn) - Esco

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang