Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Hệ thống giảm chất thải Ethidium bromide (EtBr)

Hệ thống Extractor ™ EtBr là thiết bị lọc duy nhất 1 bước cho sự chuyển nhanh chóng  ethidium bromide từ dung dịch gel nhuộm.

Các bộ sẵn dung này  có chứa ma trận các mẫu carbon họat hóa, trong đó loại bỏ> 99% lượng ethidium bromide từ hiện tương điện di của môi trường một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mỗi thiết bị có thể làm sạch lên đến 10 lít dung dịch gel nhuộm. Sau khi lọc, cac1 dung dịch được làm sạch có thể đổ vào hệ thống cống của phòng thí nghiệm một cách an toàn.

Các thiết bị phễu trích ly  vừa với hầu hết các chai lọ trong phòng thí nghiệm đ (cỡ cổ 33 đến 45 mm), và mỗi bộ bao gồm một nắp bảo quản trong quá trình sử dụng. Vỏ bọc polypropylene là một chất kháng hữu cơ. Cũng bao gồm trong gói là các sợi thủy tinh được nhồi sẵn, dung loại bỏ miếng gel và các mảnh vỡ để tránh bị kẹt nhanh chóng các màng lọc Carbon.

 

Thông Tin Đặt Hàng - Hệ Thống Chiết EtBr
Số Cat. Mô Tả
10448030 Hệ Thống Chiết EtBr, gói cơ bản, 2 gói/hộp
10448031 Hệ Thống Chiết EtBr, gói chuẩn, 6 gói/hộp