Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Hệ Thống Phân Hủy "AOD 1" - IKA

Chi tiết

Máy Đo Calori "C 7000 basic equipment set 1 / set 2" - IKA

Chi tiết

Máy Đo Calori "C 5000 control package 1/10 2/10 1/12 2/12" - IKA

Chi tiết

Máy Đo Calori "C 2000 control version 1 / version 2" - IKA

Chi tiết

Máy Đo Calori "C 2000 basic version 1 / version 2" - IKA

Chi tiết

Máy Đo Calori "C 200" - IKA

Chi tiết

Bộ Phản Ứng "LR-2.ST" - IKA

Chi tiết

Máy Cô Quay Chân Không - RV 8 - IKA

Chi tiết

Máy Cô Quay Chân Không - RV 10 control auto - IKA

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang