Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Máy Lắc "HS 501 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "HS 260 basic / control / control NOL" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "KS 501 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "KS 130 basic / control / control NOL - KS 260 basic / control / control NOL" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đĩa Microtiter "MTS 2/4 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "VXR basic" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đa Năng "VORTEX 3" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ống Nghiệm "lab dancer" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "MS 3 basic / digital" - IKA

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang