Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Thiết Bị Kích Hoạt Tinh Trùng Lợn - maXipig - IUL

Chi tiết

Máy Nhuộm Tiêu Bản - PolyStainer - IUL

Chi tiết

Thiết Bị Lấy Mẫu Vi Sinh Trong Không Khí - Spin Air - IUL

Chi tiết

Máy Đếm Khuẩn Lạc - DOT - IUL

Chi tiết

Máy Đếm Khuẩn Lạc Tự Động - SphereFlash - IUL

Chi tiết

Thiết Bị Phân Bố Mẫu Trên Đĩa Petri - Eddy Jet 2W - IUL

Chi tiết

Máy Dán Nhãn Mã Vạch Lên Đĩa Petri - Petri Labeler - IUL

Chi tiết

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng - Smart Dilutor W - IUL

Chi tiết

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng - Pinch Dilutor - IUL

Chi tiết

Máy Đo Vòng Vô Khuẩn Haloes Caliper - IUL

Chi tiết

Máy Dập Mẫu Vi Sinh Maxicator - IUL

Chi tiết