Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Kính Hiển Vi Ngọc Học - KSW4000 - KRUSS

Chi tiết

Kính Hiển Vi Kim Tương - MBL3300 - KRUSS

Chi tiết

Kính Hiển Vi Soi Ngược - MBL3200 - KRUSS

Chi tiết

Kính Hiển Vi Soi Nổi - MSZ5000 - KRUSS

Chi tiết

Kính Hiển Vi 2 Mắt - MBL2000 - KRUSS

Chi tiết

Khúc Xạ Kế Điện Tử Kruss DR6000

Chi tiết

Thiết bị phân tích Oxi, CO2 và Nitơ trong bao bì MAT1500

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Tiêm Mẫu Tự Động DS7700

Chi tiết

Thiết bị phân tích Oxi có độ chính xác cao trong bao bì MAT1400

Chi tiết

Phân Cực Kế Tự Động P3000

Chi tiết

Quang kế ngọn lửa

Chi tiết

Phân Cực Kế Tự Động Kruss P8000-T

Chi tiết

Máy Đo Điểm Nóng Chảy Bán Tự Động Kruss, M3000

Chi tiết