Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Blue - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Opaque - Tab an toàn, màu đen, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Large Format - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Large Format - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Large Format - Túi có miệng xé, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Stand-up - Tab an toàn, túi đứng, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Filtra-Bag - Miệng túi phía trên, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Filtra-Bag - Túi có miệng xé, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Filtra-Bag - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Túi có miệng xé, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Túi có miệng xé, có in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Miệng túi phía trên, không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Miệng túi phía trên, có in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Bộ Secure-Strip Dispenser dùng cho túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - Không in nhãn - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu dòng Sani-Sponge - Bọt biển khô - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu dòng Sani-Sponge - Bọt biển ướt - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu dòng Sani-Stick - Bọt biển ướt - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu nước - LABPLAS

Chi tiết
  • Trang:
  • 1
  • 2
Chuyển nhanh đến trang