Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Bộ Phản Ứng "LR 1000 basic" - IKA

Chi tiết

Bộ Phản Ứng "LR 1000 control" - IKA

Chi tiết

Bộ Phản Ứng "LR-2.ST" - IKA

Chi tiết

Lò Nung Công Nghiệp 1100°C - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Công Nghiệp 1200°C - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Công Nghiệp 1300°C - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Công Nghiệp Nền Lò Di Động 1100°C - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Công Nghiệp Nền Lò Di Động 1200°C - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Công Nghiệp Nền Lò Di Động 1300°C - SNOL

Chi tiết