Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Bộ Phản Ứng "LR 1000 basic" - IKA

Chi tiết

Bộ Phản Ứng "LR 1000 control" - IKA

Chi tiết

Lò Nung Tro Hóa 900°C 4 Lít - SNOL 4/900 LSC21 - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Tro Hóa 900°C 7,2 Lít - SNOL 7,2/900 LSC21 - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Tro Hóa 900°C 12 Lít - SNOL 12/900 LSC21 - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Tro Hóa 900°C 15 Lít - SNOL 15/900 LSC21 - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Tro Hóa 1100°C 4 Lít - SNOL 4/1100 LSC21 - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Tro Hóa 1100°C 7,2 Lít - SNOL 7,2/1100 LSC21 - SNOL

Chi tiết

Lò Nung Tro Hóa 1100°C 12 Lít - SNOL 12/1100 LSC21 - SNOL

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang