Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 2

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 1

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 3

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 4

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 5

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 6

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 591

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 595

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 597

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 598

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Giấy lọc định tính - Loại chuẩn - Số 602 h

Chi tiết

Thông tin đặt hàng - Cốc lọc

Chi tiết

Máy Khuấy Từ - Máy Gia Nhiệt

Chi tiết

Máy Khuấy Đũa

Chi tiết

Máy Khuấy Từ - Máy Gia Nhiệt

Chi tiết

Máy Dập Mẫu Vi Sinh Maxicator - IUL

Chi tiết

Máy Phân Tích Bia Tự Động - FermentoFlash - FUNKE GERBER

Chi tiết

Máy Thử Độ Cứng Thuốc Viên - TBF 1000 - COPLEY

Chi tiết

Adapter Cho Rotor Máy Ly Tâm Universal Centrifuge - Z 326 & Z 326 K - HERMLE

Chi tiết

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Mini - CLEAVER

Chi tiết

Máy Đo Vòng Vô Khuẩn Haloes Caliper - IUL

Chi tiết

Máy Đo Áp Suất Thẩm Thấu - CryoStar I - FUNKE GERBER

Chi tiết

Máy Đo Độ Tan Rã Của Thuốc - DTG 1000 - COPLEY

Chi tiết

Adapter Cho Rotor Máy Ly Tâm Universal Centrifuge - Z 366 & Z 366 K - HERMLE

Chi tiết

Bộ Điện Di Ngang multiSUB Midi - CLEAVER

Chi tiết

Pipettor một kênh dòng Pipet Lite - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Dẫn Điện, pH, Oxy Hóa Khử - pH4440 - FUNKE GERBER

Chi tiết

Máy Đo Độ Tan Rã Của Thuốc - DTG 2000 - COPLEY

Chi tiết

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng - Pinch Dilutor - IUL

Chi tiết

Adapter Cho Rotor Máy Ly Tâm Universal Centrifuge - Z 446 & Z 446 K - HERMLE

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang