Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Máy Đồng Hóa "Tube Drive control" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 10 basic / standard" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 18 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 25 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 50 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 65 basic/digital" - IKA

Chi tiết