Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Bộ Tổng Hợp Máy Khuấy Từ - RCT PAKAGE 1 - IKA

Bộ Tổng Hợp Máy Khuấy Từ - RCT PAKAGE 2 - IKA

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "RH digital" - IKA

Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "RH basic" - IKA

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt Tích Hợp Chức Năng Cân - RET control-visc - IKA

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "C-MAG HS 4 / 7 / 10 digital" - IKA

Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Máy Khuấy Từ "RO 5 / RO 10 / RO 15" - IKA

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "RCT basic safety control" - IKA

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "RET basic" - IKA

Chi tiết Chi tiết Chi tiết