Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
08.2214.7758

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "C-MAG HS 4 / 7 / 10" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "RH basic 2" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt "RT 5 / 10 / 15 power" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ "C-MAG MS 4 / 7 / 10" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ "Mini MR standard" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ "topolino / topolino mobil" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ "color squid" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ "big squid" - IKA

Chi tiết

Máy Khuấy Từ "lab disc" - IKA

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang