Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Phương pháp xác định vi nhựa trong nước uống đóng chai bằng FTIR. Sử dụng Whatman 934-AH để lọc nước.

Phương pháp xác định vi nhựa trong nước uống đóng chai bằng FTIR. Sử dụng Whatman 934-AH để lọc nước

Song song với sự quan tâm gần đây của thế giới về những hành động “Go Green” và giảm việc sử dụng nhựa, chúng ta đồng thời cũng có một mối quan tâm ngày càng gia tăng về việc xác định các hạt vi nhựa trong các môi trường nước.

2 bài viết sau đây chia sẻ về các phương pháp phân tích hạt "vi nhựa":

1. Laboratory Methods for the Analysis of Microplastics in the Marine Environment: Recommendations for quantifying synthetic particles inwaters and sediments

Bài viết này mô tả các phương pháp được sử dụng để xác định hạt vi nhựa có thể nhìn thấy (> 0.3 mm) trong môi trường biển.

2. Synthetic Polymer Contamination in Bottled Water. Frontier in Chemistry, 11 September 2018.

Bài viết này mô tả về một phương pháp được sử dụng để xác định hạt vi nhựa có kích thước nano trong nước uống đóng chai bằng FTIR. Bài báo khuyến nghị sử dụng WHATMAN 934-AH để lọc nước.