Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Máy Đo pH/Độ Dẫn Điện Để Bàn Dòng SevenExcellence - S470 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Oxy Hòa Tan Để Bàn Dòng SevenExcellence - S900 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Dẫn Điện Để Bàn Dòng SevenExcellence - S700 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH/Ion Để Bàn Dòng SevenExcellence - S500 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH Để Bàn Dòng SevenExcellence - S400 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-1200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Dòng Pipet Lite - L12-50XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang