Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Cân phân tích Excellence dòng XPE - XPE105DR - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Cân phân tích Excellence dòng XPE - XPE105 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Cân phân tích Excellence dòng XPE - XPE206DR - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor lặp lại có thể điều chỉnh điện tử dòng AutoRep E - AR-E1 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor lặp lại có thể điều chỉnh thủ công dòng AutoRep S - AR-S - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy hút để bàn cho nuôi cấy tế bào dòng QuickFlow - 4L - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-1000 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-250 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-100 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-50 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-25 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-10 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Điện Tử Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng E4 XLS - LTS EA6-1200XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Điện Tử Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng E4 XLS - LTS EA6-300XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Điện Tử Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng E4 XLS - LTS EA8-1200XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Điện Tử Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng E4 XLS - LTS EA8-300XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Điện Tử Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng E4 XLS - LTS EA8-50XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH / Độ Dẫn Điện Cầm Tay Dòng SevenGo Duo - SG23 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH / Ion / Độ Oxy Hòa Tan Cầm Tay Dòng SevenGo Duo - SG98 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH / Ion / Độ Dẫn Điện Cầm Tay Dòng SevenGo Duo - SG78 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH / Ion / Độ Oxy Hòa Tan Cầm Tay Dòng SevenGo Duo - SG68 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Oxy Hòa Tan Cầm Tay Dòng Seven2Go - S4 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Dẫn Điện Cầm Tay Dòng Seven2Go - S3 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH Cầm Tay Dòng Seven2Go - S2 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Oxy Hòa Tan Cầm Tay Dòng Seven2Go - S9 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH/Ion Cầm Tay Dòng Seven2Go - S8 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Dẫn Điện Cầm Tay Dòng Seven2Go - S7 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-1200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang