Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Máy Đo pH Cầm Tay Dòng Seven2Go - S2 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Oxy Hòa Tan Cầm Tay Dòng Seven2Go - S9 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo pH/Ion Cầm Tay Dòng Seven2Go - S8 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Độ Dẫn Điện Cầm Tay Dòng Seven2Go - S7 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-1200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-50XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang