Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E12-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E8-1200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E8-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E8-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E8-50XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E8-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Đa Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - E8-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - Unv. SE4-10MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Điện Tử Dòng E4 XLS - Unv. SE4-5000XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang