Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Máy Đo Quang Phổ - UV5Bio - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Quang Phổ - UV7 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Quang Phổ - UV5 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Bơm Lấy Mẫu Nhu Động Có Thể Đảo Ngược - SPR200 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Bơm Sấy Khô - DryPro - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Cầm Tay - DensitoPro - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Cầm Tay - Densito - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Dòng EasyPlus - Easy D40 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Dòng EasyPlus - Easy D30 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Dòng Excellence - Excellence D6 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Dòng Excellence - Excellence D5 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Máy Đo Tỷ Trọng Dòng Excellence - Excellence D4 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv SL-10MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv SL-5000XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-2000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-1000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-100XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - Unv. SL-2XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-20MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-10MLXLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-5000XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-2000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-1000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-100XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang