Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Máy hút để bàn cho nuôi cấy tế bào dòng QuickFlow - 4L - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-1000 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-250 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-100 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-50 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-25 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Hút Thể Tích Dòng Pos-D - MR-10 - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Điện Tử Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng E4 XLS - LTS EA6-1200XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Điện Tử Đa Kênh Thay Đổi Khoảng Cách Dòng E4 XLS - LTS EA6-300XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang