Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Khay Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC - ASSISTENT

Chi tiết

Chai Coplin Đựng Lam Làm Bằng Polypropylene - ASSISTENT

Chi tiết

Dụng Cụ Phơi Lam Bằng Mica 2 Mặt - ASSISTENT

Chi tiết

Dụng Cụ Phơi Lam Bằng Mica - ASSISTENT

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Blue - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Opaque - Tab an toàn, màu đen, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang