Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 2 dây tròn - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, không in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - Tab an toàn, có in nhãn, khóa 1 dây tròn 1 dây phẳng - LABPLAS

Chi tiết

Bình Cấy Mô - Celline Bioreactor - Wheaton

Chi tiết

Bộ Buồng Đếm Tế Bào - ASSISTENT

Chi tiết

Chân Đế Mica 3 Chỗ Cho Hộp Nhuộm Lam Tròn - ASSISTENT

Chi tiết

Cầu Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC Kèm Khay Nhuộm - ASSISTENT

Chi tiết

Cầu Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC - ASSISTENT

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang