Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Blue - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Opaque - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Ecolo - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Large Format - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Cleanroom - LABPLAS

Chi tiết

Túi lấy mẫu vô trùng dòng Twirl'Em Stand-up - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Filtra-Bag - LABPLAS

Chi tiết

Túi cho máy dập mẫu vi sinh dòng Secure-T - LABPLAS

Chi tiết

Bộ dụng cụ lấy mẫu - LABPLAS

Chi tiết

Phụ kiện cho túi lấy mẫu vô trùng - LABPLAS

Chi tiết