Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692

Thiết Bị Vệ Sinh Tay Khoan Nha Khoa - LC-01 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Ghế Khám Bệnh Tai Mũi Họng - SN-601 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Ghế Khám Bệnh Tai Mũi Họng - SN-602 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Bàn Khám Bệnh Tai Mũi Họng - SN-801 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Bàn Khám Bệnh Tai Mũi Họng - SN-802 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Bàn Khám Bệnh Tai Mũi Họng - SN-803 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Bàn Khám Bệnh Tai Mũi Họng - SN-804 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Bàn Khám Bệnh Tai Mũi Họng - SN-805 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Đèn Vàng Sưởi Ấm - SN-201 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết

Thiết Bị Phun Hơi Nước Tự Động - SN-202 - Sturdy Đài Loan

Chi tiết